Pętla FOR

Pętla FOR

jest jak winda, która zatrzymuje się na każdym piętrze od X do Y i wykonuje tam jakieś zadanie

for (piętro = X; piętro <= Y; piętro = piętro + 1)
{
wykonaj zadanie();
}

Pętli FOR używamy do wykonywania tych samych zadań dla zestawu danych np. tablicy.

Pętla for składa się z 4 elementów:

for(INICJACJA_LICZNIKA: WARUNEK_DZIAŁANIA; MODYFIKACJA_LICZNIKA){
OPERACJA_DO_WYKONANIA_DLA_LICZNIKA
}

Najpierw ustawiana jest wartość początkowa licznika.
Potem sprawdzany jest warunek czy pętla może dalej działać.
Potem uruchamiana jest operacja dla danego licznika.
Potem wykonywana jest modyfikacja licznika.
Potem sprawdzany jest warunek.
Potem wykonywana jest operacja.
Potem wykonywana jest modyfikacja licznika itd. aż do momentu gdy warunek działania zwróci wartość false.

tablica = ['Warszawa', 'Barcelona', 'Paryż'];
for (indeks = 0; indeks < length(tablica); indeks = indeks + 1)
{
print(tablica[indeks]+ ' jest pięknym miastem.');
}

Uwaga!
Źle napisany warunek, lub modyfikator licznika mogą spowodować, że pętla FOR wpadnie w pętlę 😉 i nigdy nie skończy działać.

Dodaj komentarz