Singleton jest jak matka

Singleton jest jak matka

Matka jest tylko jedna.

 

Gdy możesz pozwolić na utworzenie tylko jednego obiektu danej klasy, użyj wzorca projektowego Singleton.

Użyj wzorca Singleton jeśli:

  • chcesz zachować porządek i wymusić istnienie pojedynczego obiektu danej klasy, np. Settings,
  • chcesz by nie było możliwości nadpisania tego pojedynczego obiektu,
  • chcesz mieć globalny, ale bezpieczny dostęp do pojedynczego obiektu.

 

Singleton posiada prywatny konstruktor, którego nie da się wywołać spoza metod klasy. Może to zrobić jedynie metoda getInstance, która:

  • tworzy obiekt jeśli nie został on wcześniej utworzony
  • zapisuje obiekt w polu $instance
  • zwraca pole $instance

Dodaj komentarz