Obsługa wyjątków try – catch

Obsługa wyjątków try – catch

jest jak chodzenie po parku linowym będąc przypiętym do uprzęży zabezpieczającej

try {
   przejdźPrzezPrzeszkodę();
} catch (error) {
   zawiśnijNaLinieZabezpieczającej();
}

Używamy jej tam gdzie obawiamy się że coś może pójść nie tak.

try {
[instrukcje do wykonania]
} catch (error) {
[instrukcje obsługujące powstały błąd]
}
Na przykład:
try {
odczytajZawartośćPliku();
} catch (error) {
wyświetlKomunikat('Nie udało się odczytać zawartości pliku');
}

Jeśli w bloku try nie powstał żaden błąd (nie został wyrzucony żaden wyjątek), kod bloku catch nie jest wywoływany.

Jeśli jakiś kod ma zostać wykonany niezależnie od tego czy wyjątek „został złapany” czy nie, można go dopisać w sekcji finally:

try {
przejdźPrzezPrzeszkodę();
} catch (error) {
zawiśnijNaLinieZabezpieczającej();
} finally {
odepnijUprzążZabezpieczającą();
}

Dodaj komentarz