Kiedy nie mamy pewności ile wartości trzeba będzie zapisać w danej zmiennej…

Kiedy nie mamy pewności ile wartości trzeba będzie zapisać w danej zmiennej…

Wyobraź sobie sytuację, w której robisz mechanizm wysyłający wiadomość na wskazany e-mail z powiadomieniem o złożonym zamówieniu w sklepie internetowym.

wyslijPowiadomienieOZamowieniu(adresEmail)

Jak umożliwić wykorzystanie go do wysyłki powiadomienia na dowolną liczbę adresów email, a nie tylko jeden?

Dosyć często w pracy zawodowej programisty spotyka się przypadki, w których zamiast pojedynczej wartości w zmiennej warto zastosować mechanizm przekazania kilku wartości na raz.

Jeśli jest taka możliwość, warto w takich sytuacjach zastosować tablicę zmiennych zamiast pojedynczej zmiennej.

wyslijPowiadomienieOZamowieniu(tablicaAdresowEmail)

Wysyłając maila można dodać do wiadomości kilku adresatów, więc warto taką możliwość przewidzieć także mechanizmie z przykładu wyżej.

Jeśli tablica tablicaAdresowEmail zawierać będzie tylko jedną pozycję, wyśle się email tylko pod ten adres, jeśli więcej – wiadomości zostaną także inne osoby.

 

Reasumując, jeśli w dowolnym miejscu przewidujemy że przekazywanych wartości może być więcej niż jedna, najlepiej jest zastosować tablicę.

wplatyWBiezacymMesiacu = [];
wplatyWBiezacymMesiacu[0] = 100;
wplatyWBiezacymMesiacu[1] = 25;
wplatyWBiezacymMesiacu[2] = 35;
wplatyWBiezacymMesiacu[3] = 60

 

Ćwiczenie

Kliknij i uzupełnij tabelę wplatyWBiezacymMesiacu.

 

Dodaj komentarz