Kiedy musisz zapisać kilka wartości tego samego rodzaju…

Kiedy musisz zapisać kilka wartości tego samego rodzaju…

W zmienych wygodnie zapisuje się pojedyncze wartości, ale czasem trzeba zapisać kilka wartości tego samego typu.

Jak to się robi?

Używa się tablicy zmiennych.

Tablice służą do przechowywania wartości podobnie jak zmienne, ale w przypadku tablic tych wartości może być 0, 1, lub więcej.
Stosujemy je kiedy musimy zapisać szereg wartości z którymi chcemy wykonać jakieś operacje.

cenyProduktow = [120, 119, 123, 120];
sredniaCena = policzSredniaCene(cenyProduktow);

Tablica zmiennych jest jak segregator na koperty…

wplaty=[];

można do niej włożyć dowolną liczbę kopert zawierających jakieś wartości.

wplaty = [100, 120, 144];

Można do niego dowolną liczbę kopert dołożyć

wplaty = wplaty + [54, 44, 88];

można kilka kopert wyjąć

wplaty = wplaty - [120, 44];

Dodaj komentarz