Kiedy musimy odczytać jakąś wartość z tablicy zmiennych…

Kiedy musimy odczytać jakąś wartość z tablicy zmiennych…

Wiesz już że tablicy używamy do przechowywania wartości. Skoro je tam zapisaliśmy, to czasem musimy je stamtąd odczytać.

Jak się to robi?

Podaje się indeks elementu tablicy.

Zapisując dane w tablicy „wkładamy” je w jej poszczególne szufladki oznaczone numerami 0, 1, 2 itd.
Jeśli chcemy te dane odczytać, musimy wskazać której szufladki zawartość nas interesuje.

Pierwszy element tablicy znajduje się w szufladce o indeksie 0, drugi w szufladzie o indeksie 1 itd.

piatek = dniTygodnia[4];

Jeśli interesuje nas dziesiąty element, musimy podać indeks 9, jeśli 1560: podajemy indeks 1559, czyli zawsze o 1 mniejszy niż numer pozycji w tablicy.

Jeśli tablica dniTygodnia ma 7 elementów, to żeby wskazać ostatni z nich musimy poprosić o wartość dniTygodnia[6].

Ćwiczenie

Masz tablicę miesiacePoAngielsku zawierającą tłumaczenia nazw wszystkich miesięcy od stycznia do grudnia.
Jak wyciągnąć z tablicy tłumaczenie nazwy „czerwiec”?

Kliknij i rozwiąż zadanie.

 

Dodaj komentarz